Fågelkullen

Golden Crow

Golden  Duck

Golden Raven

Golden Grouse

GoldenDove

APPORTERING 1
Engagemang

3
Intresserad, följer utan avbrott

3
Intresserad, följer utan avbrott

1
Ontresserad,vänder sig bort

3
Intresserad, följer utan avbrott

2
Intresserad, följer med något avbrott

APPORTERING 2
Engagemang

5
Gnäller,piper och /eller skäller

3
Intresserad, följer utan avbrott

1
Ontresserad,vänder sig bort

3
Intresserad, följer utan avbrott

3
Intresserad, följer utan avbrott

APPORTERING 1
Vägen ut

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

1
Startar ej

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

5
Startar med hög fart, springer förbi

APPORTERING 2
Vägen ut

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

1
Startar ej

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

4
Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

APPORTERING 1
Gripande

4
Griper apporten direkt med hela munnen

4
Griper apporten direkt med hela munnen

1
Griper ej, nonchalerar apporten

4
Griper apporten direkt med hela munnen

1
Griper ej, nonchalerar apporten

APPORTERING 2
Gripande

4
Griper apporten direkt med hela munnen

4
Griper apporten direkt med hela munnen

1
Griper ej, nonchalerar apporten

4
Griper apporten direkt med hela munnen

3

Griper försiktigt eller nyper i apporten

APPORTERING 1
Grepp

3
Mjukt orörligt grepp

3
Mjukt orörligt grepp

1
Griper ej

3
Mjukt orörligt grepp

1
Griper ej

APPORTERING 2
Grepp

3
Mjukt orörligt grepp

3
Mjukt orörligt grepp

1
Griper ej

3
Mjukt orörligt grepp

2

Löst grepp, kan tappa apporten

APPORTERING 1
Bärande

5
Bär genom hela momentet

5
Bär genom hela momentet

1
Bär ej

5
Bär genom hela momentet

 

1
Bär ej


APPORTERING 2
Bärande

5
Bär genom hela momentet

5
Bär genom hela momentet

1
Bär ej

4

Bär, släpper innan förarens skyddszon

5
Bär, släpper innan förares skyddszon

APPORTERING 1
Vägen in

5
Återvänder målinriktat i galopp5
Återvänder målinriktat i galopp

1
Avviker eller återvänder ej


5
Återvänder målinriktat i galopp

1
Avviker eller återvänder ej

5
Återvänder målinriktat i galopp

APPORTERING 2
Vägen in

5
Återvänder målinriktat i galopp

5
Återvänder målinriktat i galopp

1
Avviker eller återvänder ej

1
Avviker eller återvänder ej

2

Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram

SÖK
Engagemang

3

Intresserad, följer utan avbrott

3

Intresserad, följer utan avbrott

1

Ointresserad, vänder sig bort

3

Intresserad, följer utan avbrott

2

Intresserad, följer med något avbrott

SÖK
Uppletande

3

Föraren går halva sträckan

5
Finner vid första försöket

1

Föraren visar på apporten

1

Föraren visar på apporten

1

Föraren visar på apporten

SÖK
Gripande

4
Griper apporten direkt med hela munnen

4
Griper apporten direkt med hela munnen

1
Griper ej, nonchalerar apporten

1
Griper ej, nonchalerar apporten

1
Griper ej, nonchalerar apporten

SÖK
Grepp


3
Mjukt orörligt grepp

3
Mjukt orörligt grepp

1
Griper ej

1
Griper ej

1
Griper ej

SÖK
Bärande

5
Bär genom hela momentet

4
Bär, men släpper innan förarens skyddszon

1
Bär ej

1
Bär ej

1
Bär ej

SÖK
Vägen in

5
Återvänder målinriktat i galopp

2

Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram

1
Avviker eller återvänder ej

1
Avviker eller återvänder ej

1
Avviker eller återvänder ej

VILTINTRESSE

4
Griper


2
Nosar, visar intresse

2
Nosar, visar intresse

4
Griper

2
Nosar, visar intresseFunktionsbeskrivning Retriever Vattendelen

VATTENARB. 1
Samarbete

4
Följer med villigt, engagerar sig mot föraren

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

VATTENARB. 2
Samarbete

4
Följer med villigt, engagerar sig mot föraren

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

3
Följer med neutralt

VATTENARB. 1
Igång

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

1

Går ej i, visar inget intresse

3

Går i vattnet men släpper inte botten med benen

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

VATTENARB. 2
Igång

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

1

Går ej i, visar inget intresse

3

Går i vattnet men släpper inte botten med benen

4
Går eller springer i vattnet och börjar simma

VATTENARB. 1
Simteknik

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

1
Simmar ej

1
Simmar ej

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

VATTENARB. 2
Simteknik

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

1
Simmar ej

1
Simmar ej

4
Simmar tyst, med bra fart och tydligt kölvatten

KONKURRENS-SITUATION
Uppträdande

4
Ivrig, gnäller lite

3

Lugn,tyst och koncentrerad

5

Upphetsad ,gnäller/skäller och/eller hoppar

3

Lugn,tyst och koncentrerad

4
Ivrig, gnäller lite

KONKURRENS-SITUATION 2
Uppträdande

4
Ivrig, gnäller lite

4
Ivrig, gnäller lite

4
Ivrig, gnäller lite

5

Upphetsad ,gnäller/skäller och/eller hoppar

4
Ivrig, gnäller lite

KONKURRENS-SITUATION
1 Ljud

3
Upprepade pip

1

Tyst

4
Enstaka skall1

Tyst

3
Upprepade pip

KONKURRENS-SITUATION 2 Ljud

3
Upprepade pip

2
Enstaka pip

3
Upprepade pip

3
Upprepade pip

3
Upprepade pip